Harga Mobil Honda City 2004 Bekas

Provinsi
Pilih
3 Filter
Harga
Honda
2004
City
More
 • Provinsi
 • Kota
 • Honda
 • City
 • Variant
 • 2004
 • Body type
2016 Honda City E CVT Hitam - Jual mobil bekas di Jawa Barat

2016 Honda City E CVT Hitam - Jual mobil bekas di Jawa Barat

Rp 165.000.000

 • 06/04/2024
 • Jawa Barat
 • Bekas
 • 111.798 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 227.000.000

 • 01/04/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 33.727 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 227.000.000

 • 01/04/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 33.727 km
2018 Honda City Hatchback RS CVT Orange - Jual mobil bekas di Banten

2018 Honda City Hatchback RS CVT Orange - Jual mobil bekas di Banten

Rp 145.000.000

 • 01/04/2024
 • Banten
 • Bekas
 • 60.943 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Jawa Barat

2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Jawa Barat

Rp 233.000.000

 • 28/03/2024
 • Jawa Barat
 • Bekas
 • 20.850 km
2016 Honda City E Hitam - Jual mobil bekas di Jawa Barat

2016 Honda City E Hitam - Jual mobil bekas di Jawa Barat

Rp 165.000.000

 • 28/03/2024
 • Jawa Barat
 • Bekas
 • 111.000 km
2016 Honda City E Hitam - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2016 Honda City E Hitam - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 165.000.000

 • 28/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 111.000 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Jawa Barat

2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Jawa Barat

Rp 233.000.000

 • 28/03/2024
 • Jawa Barat
 • Bekas
 • 20.850 km
2021 Honda City Hatchback RS MT Merah - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS MT Merah - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 240.000.000

 • 27/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 7.000 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Banten

2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Banten

Rp 237.000.000

 • 26/03/2024
 • Banten
 • Bekas
 • 34.603 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Banten

2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Banten

Rp 237.000.000

 • 26/03/2024
 • Banten
 • Bekas
 • 34.604 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Banten

2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di Banten

Rp 237.000.000

 • 26/03/2024
 • Banten
 • Bekas
 • 34.604 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS CVT Putih - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 237.000.000

 • 26/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 34.604 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 227.000.000

 • 26/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 33.727 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 237.000.000

 • 25/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 33.169 km
2021 Honda City Hatchback RS MT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS MT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 227.000.000

 • 25/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 33.169 km
2021 Honda City Hatchback RS MT Merah - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS MT Merah - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 227.000.000

 • 25/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 19.985 km
2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS CVT Silver - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 237.000.000

 • 25/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 33.169 km
2021 Honda City Hatchback RS MT Merah - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS MT Merah - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 240.000.000

 • 25/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 6.000 km
2021 Honda City Hatchback RS MT Merah - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

2021 Honda City Hatchback RS MT Merah - Jual mobil bekas di DKI Jakarta

Rp 240.000.000

 • 25/03/2024
 • DKI Jakarta
 • Bekas
 • 7.000 km